Dış ticaret Danışmanları

Gümrük ve Dış Ticaret Danışmanlık hizmetlerimiz amacı gümrüklerde karşılaşabilecek sorunları azaltma, maliyet düşürücü ve zaman kazandırıcı yeni gümrük tekniklerinden faydalanma, şirketlerin gümrük müşavirleri ile ilişkilerini düzenleme, Avrupa Birliği mevzuatı uygulamaları açısından danışmanlık ve gümrüklerde karşılaşabilecek sorunların çözümü hususlarında destek sağlamaktadır.

 

Teknik yeteneklerimizin, deneyimlerimizin ve sektörel odaklanmamızın bir arada sunulmasının sonucu olarak, müşterilerimizin ithalat ve ihracat operasyonlarını etkin bir biçimde planlamalarına ve gümrük problemlerine de etkin çözümler bulmalarına yardımcı olmaktayız.

 

PricewaterhouseCoopers bünyesinde bulunan Avrupa ve Dünya çapındaki vergi bilgi ağı aracılığıyla uluslararası şirketlere hızlı ve etkin “Dış Ticaret-Gümrük” danışmanlık hizmetleri sunmaktayız. Amacımız, İthalat ve İhracat işlemleri sırasında karşılaştığınız problemler konusunda yardımcı olup, hızlı ve etkili çözümler bulmanıza yardımcı olabilmektir.

 

Aşağıda ise PricewaterhouseCoopers’ın “Gümrük ve Dış Ticaret Danışmanlık Hizmetleri” ile ilgili ayrıntılar yer almaktadır:

 

Genel Gümrük Uygulamaları Konuları

 

-          Tarife

-          Kıymet (Royalti ve Vergiler)

-          Menşe

 

Ekonomik Etkili Gümrük Rejimleri

 

-          Dahilde İşleme Rejimi

-          Hariçte İşleme Rejimi

-          Geçici İthalat Rejimi

-          Antrepo Rejimi

-          Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi

 

Dış Ticarette Standardizasyon Uygulamaları

 

İthalat Uygulamaları

 

-          İthalat Operasyonları Hakkında Danışmanlık

-          İthalatta Direk ve Dolaylı Vergiler (Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu, KDV, ÖTV  ve Diğer Dolaylı Vergiler ve Fonlar, v.s.)

-          İthalatta Teşvikler ve Muafiyetler

-          Bedelsiz İthalat Rejimi Uygulamaları

-          İthalatta Gümrük Vergilerinin ve KDV Oranlarının Tespiti

-          Dış Ticaret Uygulamaları kapsamında Kamu Kurum ve Kuruluşlarından alınması gereken izinlere ilişkin dosyaların hazırlamak ve izin başvurularını yapmak

 

İhracat Uygulamaları

 

-          İhracat Operasyonları Hakkında Danışmanlık

 

Süreç Denetimi

 

-          SWOT Analizi yöntemiyle firmalar ilişkin gümrük ve dış ticaret operasyonlarının kontrolü

-          Risklere karşı etkin çözümlerin yaratılması

-          Sistemin iyileştirilmesi veya yeni sistem kurulması

 

Müşterilerimizin, Gümrük Müşavirleri ve Nakliye Şirketleri ile İlişkilerinde Danışmanlık

Avrupa Birliği Mevzuatı ve Uygulamaları

Serbest Ticaret Antlaşmaları

Gümrükte Royalti-Lisans Uygulamaları

Kambiyo Mevzuatı Konusunda  Danışmanlık

 

Gümrük ve Dış Ticaret Grubu Olarak

Nasıl Yardım Edebiliriz?

 

Gerek vergi gerekse de gümrük konularında uzman olan ekibimiz dış ticaret operasyonlarında karşılaşılan problere en kısa sürede en etkin çözüm alternatiflerini sağlamayı planlamaktadır.

 

PricewaterhouseCoopers olarak “Gümrük ve Dış Ticaret Danışmanlık Hizmetleri”miz ile müşterilerimize sağlamayı hedeflediğimiz faydaları ana başlıkları ile  aşağıda bulabilirsiniz:

 

Gümrüklerde yaşayacağınız riskleri en aza indirgemek

Maliyetlerinizi azaltabilecek yeni gümrük tekniklerinden faydalanmanızı sağlamak

Gümrük Müşavirleri ile ilişkilerinizi düzenlemek

Avrupa Birliği düzenlemeleri ve uygulamaları hakkında bilgi vermek

Kamu Kurumlarına “Bilgi Talebinde” bulunmak suretiyle firmaların yaşadığı problemleri ve belirsizlikleri en aza indirmek

İthalat ve İhracat işlemlerinde karşılaşabileceğiniz problemleri çözüme ulaştırmanızda yardımcı olmak

PricewaterhouseCoopers sahip olduğu Avrupa ve Dünya çapındaki vergi bilgi ağı aracılığıyla uluslararası şirketlere hızlı ve etkin “Dış Ticaret-Gümrük” danışmanlık hizmetleri sunmak.

Gümrük ve Dış Ticaret Danışmanlık hizmetlerimiz amacı gümrüklerde karşılaşabilecek sorunları azaltma, maliyet düşürücü ve zaman kazandırıcı yeni gümrük tekniklerinden faydalanma, şirketlerin gümrük müşavirleri ile ilişkilerini düzenleme, Avrupa Birliği mevzuatı uygulamaları açısından danışmanlık ve gümrüklerde karşılaşabilecek sorunların çözümü hususlarında destek sağlamaktadır.

 

Teknik yeteneklerimizin, deneyimlerimizin ve sektörel odaklanmamızın bir arada sunulmasının sonucu olarak, müşterilerimizin ithalat ve ihracat operasyonlarını etkin bir biçimde planlamalarına ve gümrük problemlerine de etkin çözümler bulmalarına yardımcı olmaktayız.

 

PricewaterhouseCoopers bünyesinde bulunan Avrupa ve Dünya çapındaki vergi bilgi ağı aracılığıyla uluslararası şirketlere hızlı ve etkin “Dış Ticaret-Gümrük” danışmanlık hizmetleri sunmaktayız. Amacımız, İthalat ve İhracat işlemleri sırasında karşılaştığınız problemler konusunda yardımcı olup, hızlı ve etkili çözümler bulmanıza yardımcı olabilmektir.

 

Aşağıda ise PricewaterhouseCoopers’ın “Gümrük ve Dış Ticaret Danışmanlık Hizmetleri” ile ilgili ayrıntılar yer almaktadır:

 

Genel Gümrük Uygulamaları Konuları

 

-          Tarife

-          Kıymet (Royalti ve Vergiler)

-          Menşe

 

Ekonomik Etkili Gümrük Rejimleri

 

-          Dahilde İşleme Rejimi

-          Hariçte İşleme Rejimi

-          Geçici İthalat Rejimi

-          Antrepo Rejimi

-          Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi

 

Dış Ticarette Standardizasyon Uygulamaları

 

İthalat Uygulamaları

 

-          İthalat Operasyonları Hakkında Danışmanlık

-          İthalatta Direk ve Dolaylı Vergiler (Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu, KDV, ÖTV  ve Diğer Dolaylı Vergiler ve Fonlar, v.s.)

-          İthalatta Teşvikler ve Muafiyetler

-     &nb

 
 
Prestij Gümrük Müşavirliği LTD. ŞTİ.
Demirciler Sitesi 10. Yol Aydaş İş Merkezi A Blok K:5 D:14 Zeytinburnu / İSTANBUL
Tel: +90 212 679 64 00 - E-mail : info@gumrukmusavirligi.net - Yetkili : Hamit GENÇ